Як відбувається цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень? Які сучасні тенденції розвитку системи бізнес-аналітики виділяють? Які засоби формування патріотизму молоді України виділяють? Що таке культура електронного видання? Які технології дистанційного навчання варто використовувати?

Відповіді на ці та інші запитання шукайте на сторінках фахового наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology» № 1 (2022).

Зміст

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

«Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні» Галина Салата

«Інформаційно-комп’ютерні технології як чинник трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН» Людмила Татарчук, Ірина Бородай

«Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації» Лариса Бутко, Дар’я Василенко, Віктор Саранча

«Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень» Станіслав Денбновецький

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

«Когнітивні концепти побудови веб-порталу «Українське документознавство»» Олександр Кириленко, Оксана Збанацька, Вікторія Добровольська

«Системи бізнес-аналітики: сучасні тенденції розвитку» Людмила Філіпова

«Системні методи в аналітиці: практика і проблеми вибору» Володимир Варенко

«Методи аналітико-прогностичних досліджень дипломатичних представництв» Юлія Чепелюк

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

«Особливості використання технологій Web 2.0 як основного інструменту іміджевих соціокомунікаційних технологій ЗВО» Валерія Василенко

«Соціальна реклама як засіб формування патріотизму молоді України: емпіричне дослідження» Вадим Осаула

ІНФОРМОЛОГІЯ

«Темпоральність термінографії з природничих наук» Марія Комова, Дарія Прімакова

«Феномен інформаційного впливу у науковому середовищі: теорії, дефініції» Олександр Зіменко

«Культура eлeктронного видання» Юрій Палеха, Володимир Садовенко

«Краудфандинг як ефективна форма фандрайзингу: перспективи для бібліотек» Юлія Сисова

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
«Система вищої бібліотечної освіти в США: традиції та новації» Анатолій Гуменчук

«Дистанційне навчання: погляд студентів і викладачів» Тетяна Сидоренко , Алла Сидоренко

Share:

administrator