Віртуальна виставка

«Дивовижне поряд…річки та озера краю»

Димить туман на річкою в задумі,

Полощуть верби довгі сонні коси…

Ярослав Савчук

Становлення незалежної української держави передбачає необхідність суттєвого переосмислення підходів до проблем вивчення рідного краю. Переосмислюється і ставлення до навколишнього середовища: агресивно-споживацький підхід до природи поступився місцем більш обережним і зваженим оцінкам взаємин людини з оточуючим природним середовищем.

З метою поширення інформації про водні ресурси Рівненщини та важливість їхнього збереження була створена віртуальна виставка. Пропоновані видання розповідають про безмежне розмаїття природи. Ви відкриєте для себе багатоликий і незвичайний світ водойм рідного краю.

І. Цікаве про річки та озера

Книга І. М. Коротуна та Л. К. Коротун присвячена комплексній географічній характеристиці Рівненської області. Окремі розділи книги присвячені характеристиці поверхневих вод Рівненської області (c. 43-49) та екологічним проблемам водних ресурсів Рівненщини (с. 202-211).

Коротун І. М. Географія Рівненської області : Природа. Населення. Господарство. Екологія / І. М. Коротун, Л. К. Коротун. − Рівне : ТОВ Принт Хауз, 1996. − 274 с.

***

Дем’янчук Г. С. Над Горинь-рікою : путівник по туристському маршруту / Г. С. Дем’янчук. − Львів : Каменяр, 1977. − 86 с.

Багато кілометрів несе свої води до Припяті річка Горинь, пересікаючи Тернопільську, Хмельницьку, Рівненську області. Мандруючи її узбережжям, услід за автором, Ви відвідаєте чимало міст та сіл, ознайомитеся з памятками історії, культури та природи надгоринського краю.

***

Цікаво та змістовно описується подорож у наступній книзі. На початку книги подається топонімічна, географічна, історична інформація про річку Горинь.

З автором цієї книги читач пройде слідами поліських народних легенд, милуватиметься барвами природи, красою річок, озер.

Дем’янчук Г. С. Біля джерел = У истоков / Г. С. Дем’янчук. − Львів : Каменяр, 1980. − 119 с.

***

Усіх нас оточує напрочуд щедра і мальовнича природа. Наше зелене Полісся має безліч голубих річок і озер, серед яких виділяються просто казкові місця. У книжці зібрано нариси, статті, нотатки про пам’ятки природи Рівненщини. Автор подає легенди, перекази, використовує історичну, етнографічну літературу, художні твори давніх та сучасних письменників.

Дем’янчук Г. С. Звідки тече та річка : Тайнопис природи рідного краю у легендах, переказах, художній та історичній літературі / Г. С. Дем’янчук. − Рівне : Азалія, 2001. – 128 с.

***

Про річки та озера, дивовижну природу Полісся розповідається в наступній книжці.

В краю ландыша и азалии : о природе Украинского Полесья. − Киев : Урожай, 1989. − 208 с.

***

Вербова водо, пахуща крином,

Звідки течеш ти зеленим плином?

Якісь бентежні і посмутнілі

Твої пахучі зелені хвилі.

О Ікво, Ікво, духмяна й тиха,

Вербовим духом твій струмінь диха.

Ти плинеш, бистра, солодка, гожа, – …

Ярослав Івашкевич

Так освідчується в любові до річки Ікви польський поет Ярослав Івашкевич. Вірш надрукований на сторінках альманаху «Над Іквою-рікою» (с. 239).

Альманах відтворює мінливість нашої минувшини, волелюбність мешканців краю. У ньому зроблена спроба подивитися на все, що було, під різними кутами зору – літописців, археологів, істориків, митців, фотоаматорів.

Над Іквою-рікою : літературно-мистецько-краєзнавчий альманах / упоряд. Л. Пшенична. − Дубно, 2007. − 240 с.

Археологічні дослідження на берегах річки Ікви висвітлені у статті Віталія Ткача «Пам’ятки вельбарської культури в басейні середньої течії річки Ікви»(с. 15-16) вміщеної на сторінках альманаху.

***

«Минувшина будь-якого населеного пункту – міста, містечка, селища, села містить цікаву, іноді дивовижну та особливу інформацію про його історію, життя мешканців, події, що відбувалися у різні епохи. Усім добре відомі слова про те, що ті, хто не знає в не шанує свою історію не варті на щасливе майбутнє. Це аксіома. Тому вихід у світ книги Леоніда Микитовича Мазурця «Історична розвідка давнього, пізнішого і недалекого минулого села Глинськ» є подією не тільки для його отчого дому, теперішніх мешканців, але й внеском у краєзнавчу спадщину Волинського краю»

Олександр Булига

«Через село з південного заходу на північний схід петляє калиновими та вільховим лугом річка, що витікає недалеко Спасова, біля хутора Рапатова, із трохи загадковою назвою Свида. Йдеться про ліву притоку Усті. При витоці й у низовї її ще називають Свидівкою чи Швидівкою» − так автор розпочинає свою оповідь про історію річки Свида (с. 14-15).

Мазурець Л. М. Історична розвідка давнього, пізнішого і недалекого минулого села Глинськ : історико-краєзнавчий нарис / Л. М. Мазурець. − Рівне : Вид. О. Зень, 2009. − 156 с.

***

Запропонована Вашій увазі книга задумана її авторами як науково-популярне видання про один з мальовничих куточків Рівненського Полісся − Березнівщину.

Березнівщина − поліський край/ під ред. проф. Т. Л. Андрієнко. − Рівне, 2001. − 80 с.

 

Ви ознайомитеся з природними умовами Березнівського району, напрямками його господарства, пам’ятками культури. Не залишить байдужим і опис заповідних територій − Надслучанського регіонального ландшафтного парку та його основною водною артерією р. Случ з притоками Корчик, Переверзня та іншими невеличкими річечками та струмками. В книзі характеризуються рідкісні рослини краю, що підлягають охороні.

***

Ще одна книга для ознайомлення з невідомими сторінками Надслучанського краю. В ній подані легенди і перекази, охарактеризовано внутрішні води Березнівщини – річку Случ, озера, ставки.

«На світі все має голоси. Люди і птахи, ліси та річки, грім і трава, гори і долини. Не мовчить навіть каміння. Треба тільки вміти слухати. Щоб якоїсь миті захотілося почути, розшифрувати, закарбувати, передати іншим шелестіння дібров, палахкотіння ординських вогнищ, плескіт давним-давно меліорованих озер, змах лелечих крил, обпалених чорнобильськими блискавицями»

В. Демченко

Лашта В. Географія Надслучанського краю : наук.-пізнавальний посіб. / В. Лашта. − Рівне : Волинські обереги, 2003. − 92с.

***

Сучасне місто – це достатньо крупна штучна екосистема, в якій живе людина і де під впливом її господарської діяльності відбувається значна зміна складу і структури всіх блоків існуючої до появи міста природної екосистеми.

Сучасний господарсько-екологічний стан міста Рівного в книзі розглянуто з позицій історико-генетичного підходу. Детально охарактеризовано природні умови території, виконано аналіз функціонування територіально-виробничого комплексу міста, його сучасного екологічного стану, екологічних проблем та рівня екологічної безпеки та ризику.

Рівне: природа, господарство та екологічні проблеми : монографія / Я. О. Мольчак, М. О. Клименко, В. О. Фесюк, І. І. Залеський. − Рівне : НУВГП, 2008. − 314 с.

У розділі «Природі умови території» охарактеризовано стан поверхневих вод(с. 36-39), зокрема стан річки Усті та водосховища Басів Кут, визначено кількісне та якісне виснаження поверхневих і підземних вод (с. 101-123).

У книзі здійснено спробу короткострокового прогнозування тенденцій зміни стану довкілля. Запропоновано основні шляхи та заходи екологічної оптимізації стану водних ресурсів (с. 212-214).

***

ІІ. Водні ресурси краю: основні шляхи захисту та відновлення

Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги в серії «Стан навколишнього середовища» видала брошуру, що вміщує статті про управління водними ресурсами в Україні.

Інтегроване управління водними ресурсами України : Серія «Стан навколишнього середовища» березень, 2015, № 3 / ред.Т. В. Тимочко. − Київ : Аспект-Поліграф, 2015. − 28 с.

***

Для забезпечення більш широкого доступу громадськості до екологічної інформації щороку оприлюднюється Доповідь про стан навколишнього природного середовища і Рівненській області.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2017 р. – Рівне, 2018. – 280 с., іл.

У пропонованій Доповіді приведені систематизовані дані про якісний стан довкілля області (атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, рослинного та тваринного світу), використання, охорону і відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, екологічну та радіаційну безпеку, державну політику, контроль у галузі охорони природи та природокористування, впровадження еколого-економічних реформ, виконання регіональних природоохоронних програм, моніторинг якісного стану складових довкілля. Важливими є дані про вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я населення і демографічну ситуацію, діяльність громадських екологічних організацій, наукові дослідження в сфері екології, охарактеризовано ключові екологічні проблеми області та визначено пріоритети регіональної екологічної політики на майбутнє.

***

Пропонуємо переглянути наукові статті з екології, раціонального використання водних біоресурсів у збірнику Національного університету водного господарства та природокористування.

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. − Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. 3 (55): Сільськогосподарські науки − 108 с.

Статті:

Бєдункова О. О. Оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику гідрохімічних показників річки Замчисько / О. О. Бєдункова, І. О. Липчей, Ю. М. Мороз // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. − Рівне : НУВГП, 2011. − Вип. 3 (55) : Сільськогосподарські науки. − С. 66-73.

В статті характеризується гідрохімічний склад річки. Автори зазначають, що найбільшого тиску річка Замчисько зазнає внаслідок діяльності людини в межах населених пунктів. Основним джерелом забруднення є промислові і побутові стоки м. Костопіль, в багатьох місцях повністю порушується водоохоронний режим, природна рослинність заплави зазнала структурних перетворень.

Гроховська Ю. Р. Рідкісні види круглоротих і риб Рівненщини / Ю. Р. Гроховська, В. О. Мосніцький, С. В. Кононцев // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. − Рівне : НУВГП, 2011. − Вип. 3 (55) : Сільськогосподарські науки. − С. 46-53.

Представлені результати дослідження місць поширення рідкісних видів круглоротих і риб у водних обєктах Рівненщини.

Петрук А. М. Оцінка тісноти кореляційного зв’язку між встановлюваними параметрами водної екосистеми Білого озера Рівненської області / А. М. Петрук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. − Рівне : НУВГП, 2011. − Вип. 3 (55) : Сільськогосподарські науки. − С. 23-33.

На підставі опрацьованих багаторічних даних динаміки показників якості води Білого озера проведено кореляційний аналіз, під час якого за величиною коефіцієнту кореляції визначено оптимальне сполучення взаємовпливаючих чинників водного обєкту, ступінь та напрям звязку між ними.

Автор робить висновок, що процес формування якісних параметрів екосистеми озера Біле знаходиться під об’єктивним антропогенним впливом, який пов’язаний, насамперед, з надмірною рекреаційною експлуатацією.

Статник І. І. Модель відновлення водних екосистем малих річок (на прикладі річки Путилівка) / І. І. Статник, О. М. Клименко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. − Рівне : НУВГП, 2011. − Вип. 3 (55) : Сільськогосподарські науки. − С. 33-38.

Річка Пути́лівка протікає в межах Млинівського та Рівненського районів Рівненської області та Ківерцівського району Волинської області.

У статті представлена розроблена модель відновлення екосистем малих річок, розглянутий концептуальний підхід до екологічного управління басейну річки.

***

ІІІ. Заповідні куточки рідного краю

З метою забезпечення сталого розвитку, екологічної рівноваги навколишнього природного середовища, зменшення рівня його забруднення, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття державні та місцеві органи влади створюють природоохоронні території з різними функціями та режимами охорони, серед яких найважливіше місце займають природно-заповідні території та природно-заповідні об’єкти, що у сукупності формують природно-заповідний фонд.

Про природно-заповідний фонд України, зокрема і Рівненської області Ви дізнаєтесь зі сторінок наступної книги. Видання надає відомості про всі категорії природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення, вказано місце їх розташування (з привязкою до населених пунктів, зазначенням кварталів лісництв, урочищ тощо).

Всього в книзі вміщено 613 статей, підготовлених за схемами, розробленими для окремих категорій, а також докладну бібліографію (341 джерело).

Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення. − Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. − 332 с.

Принцип розміщення статей – за одиницями адміністративно-територіального устрою України, в їхніх межах – за алфавітом для кожної категорії.

Рівненська область представлена статтями про Рівненський природний заповідник, заказники, зокрема і гідрологічні, памятки природи.

У книзі значне місце відведено ілюстративному матеріалу. Це добірка фото до статей про заповідники, оригінальні фото видів рослин і тварин, характерних для конкретних територій чи об’єктів.

***

Наступна книга яскраво розповідає про різноманітність природи заповідних місць Рівненської області (лісів, боліт, заплав, озер, степових ділянок).

Ось як автори описують Біле озеро:

«…суцільна стіна лісу розтупиться – і зблисне голубе око, облямоване темно-синіми віями сосен. Біле озеро!

Велике, красиве, воно займає карстову западину із своєрідною будовою дна, яке складається з двох конусоподібних заглиблень. Найбільша глибина – 26 м – досить значна для рівнинних водойм. З дна його бють теплі підземні джерела, отже, і в люті морози дзеркальна поверхня не буває повністю скута кригою. З трьох сторін до озера підступає болотний масив, що лежить на вододілі двох річок – Стиру та Веселухи» (с. 12).

Окремий розділ книги розповідає про заплави та озера, зокрема і про озеро Стрільське:

«…Рано навесні тут можна спостерігати весільні ігри крижнів. Зустрічаються на озері і найменші качки нашої фауни – чирки: тріскунок та свистунок. Іноді над водою легко і швидко пролетить шилохвіст, вигинаючи шию то в один, то в другий бік. Над лісом, над водою повільно кружляє в повітрі пара канюків, уважно вдивляючись, чи не загавилося якесь необережне каченя, чи не висунулася з нори полівка. Від риби також не відмовляється, ловить ї досить вправно. А рибою озеро багате…»(с. 38).

Андрієнко Т. Л. Край лісів та імлистих боліт : розповідь про природоохоронні об’єкти Ровенської області / Т. Л. Андрієнко, Г. М. Антонова, А. В. Єршов. − Львів : Каменяр, 1988. − 86 с.

З усіх ландшафтів лісової зони заплави чи не найбільше зазнали антропогенового впливу і в своєму первісному вигляді мало де збереглися. Існуючі їх ділянки беруться під охорону так само, як і деякі озера, зокрема ті, що їх обрали для свого поселення водоплавні птахи.

Прочитавши цю книгу Ви дізнаєтесь про заплави та озера та інші об’єкти природно-заповідного фонду Рівненської області.

***

Науково-популярне видання «Природно-заповідний фонд Рівненської області» – це ілюстрований реєстр про неповторні ландшафти, своєрідний рослинний і тваринний світ природно-заповідного фонду Рівненської області.

Природно-заповідний фонд Рівненської області / Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області; Рівненський центр маркетингових досліджень; наук. ред. Ю.М. Грищенко. − Рівне : Волинські обереги, 2008. − 216с.

У виданні зібрані експедиційні, архівні, літературні матеріали, дані про стан унікальних природних комплексів природно-заповідних об’єктів, що дасть змогу оптимізувати режим їх охорони та залучити громаду до збереження та дбайливого ставлення до мальовничих та неповторних заповідних куточків області.

В книзі приведена характеристика у розрізі районів всіх 303 об’єктів природно-заповідного фонду області, площа яких на сьогодні складає понад 169 тис. га.

Авторський колектив у складі начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області Колодича П. Д., вчених Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, Надслучанського інституту та Рівненського державного заповідника зумів представити на розгляд читачів найбільш повну інформацію про заповідну красу області.

Робота виконана громадською організацією «Рівненський центр маркетингових досліджень» за сприяння державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області та обласної ради.

Дане видання буде корисним науковцям, краєзнавцям, освітянам, студентській та учнівській молоді, фахівцям різних галузей господарств, пов’язаних з природоохоронною діяльністю та всім тих, хто цікавиться питаннями заповідної справи і збереження довкілля.

ІV. Світ річок та озер в легендах, переказах і в творчості рівненських письменників

Історія нашого народу в міфах, легендах та переказах – бережно зібрана у цьому виданні викладачем Рівненського державного гуманітарного університету.

Немиро М. М. Відлуння віків : легенди, притчі, перекази, казки / М. М. Немиро. − Рівне : Видавець О.Зень, 2007. − 384 с.

Багато легенд про річки та озера можна прочитати у розділі «Легенди Рівненщини». Розділ побудований на територіальному принципі за алфавітом районів.

***

Твори П. Велесика закликають нас відноситись до природи як до найбільшого багатства, яке потрібно не лише оберігати, а й примножувати, щоб нащадки наші мали змогу милуватися прекрасними краєвидами, голубоокими озерами, ріками.

Велесик П. Вибрані твори / П. Велесик ; упоряд. та ред. Є. Шморгун. − Костопіль : Роса, 2003. − 404 с.

Прозові твори про озера: Біле озеро (с. 402), Воронки (с. 335), Сомино (с. 402).

***

У книзі Василя Басараби Ви знайдете вірш присвячений річці Горинь (с. 6), а також інші поезії в яких автор сповідується в любові до рідного краю.

Басараба В. Н. Смак сонця : поезії / В. Н. Басараба ; ред. П. Велесик. − Рівне : Рівненська друкарня, 2008. − 164 с.

***

Присвятив вірш річці Горинь і Степан Бабій «Ріка у відблиску очей» (с. 138), який Ви знайдете на сторінках наступної книги.

Бабій С. О. Криниці на пагорбах / С. О. Бабій. − Рівне : Азалія, 1993. − 166 с.

***

Занурюючись в історію княжої Степані Валерій Войтович сягнув у глибінь Рівненського Полісся, яка й донині залишається малодоступною, сповненою таємниць та загадок.

Войтович В. М. Степанський край : історія та культура / В. М. Войтович. − Рівне : Видавець Валерій Войтович, 2010. − 656 с. : іл.

У книзі :

  • вірші про Горинь − Л. Гольонко «Гущарі» (с. 421), С. Климця «Одринківський вальс»( с. 379), В. Матвієнка «Лелеча пісня» ( с. 386), О. Михайлова «Пісня про Корост» (с. 367), Г. Сербіна «Величальна Поліссю»( с. 8), «Три клени» (с. 68), «Де б я не бував»(с. 164), «Над Горинню» (с. 546), «Розлилося льону синє море»(с. 622).

  • уривки із книги Григорія Демянчука «Над Горинь-рікою» (с. 60-61), легенди про річку Горинь (с. 64-66).

Прочитати книги Ви зможете завітавши до нашої Бібліотеки.