1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає порядок організації та діяльності служби «Віртуальна довідка» РОБМ.

1.2. Служба «Віртуальна довідка»  — це безкоштовна онлайнова послуга, спрямована на оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів, які пов’язані з пошуком інформації і є частиною інформаційного сервісу бібліотеки.

1.3. Віртуальна довідка – бібліотечна служба, яка надає довідки, що містять фактографічну і/чи бібліографічну інформацію, а також посилання на Інтернет-ресурси, або може скласти перелік джерел інформації за конкретною темою.

1.4.Головна мета Служби — довідкове обслуговування віддалених користувачів бібліотеки та надання доступу до її ресурсів через мережу Інтернет.

1.5. Завдання сервісу «Віртуальна довідка» — оперативне надання відповідей на запити користувачів із забезпеченням достовірності та повноти інформації.

1.6. Віртуальним користувачем вважається особа, яка заповнила контактну форму сервісу «Віртуальна довідка» на сайті бібліотеки.

2. Основні принципи роботи

2.1. Оперативність виконання запитів.

2.2.Обов’язковість надання відповіді користувачу, навіть у випадку відсутності релевантної інформації.

2.3.Гарантування конфіденційності особистої інформації, наданої користувачами при реєстрації.

2.4.Висока якість обслуговування користувачів: надання повної, об’єктивної та достовірної інформації.

2.5.Дотримання співробітниками вимог Кодексу етики українського бібліотекаря, професійної етики, первісності.

2.6. Виконання віртуальної довідки здійснюють співробітники інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки.

2.7.Програмний супровід Віртуальної довідки забезпечує відділ інформаційних технологій, електронних ресурсів та реєстрації.

3. Виконання віртуальних довідок

3.1. Джерела виконання довідок:

• традиційний довідково-бібліографічний апарат;

• бази даних електронного каталогу бібліотеки;

• інформаційні ресурси Інтернет.

3.2. Відповідальність за виконання віртуальної довідки несе спеціаліст, який її виконує.

4. Правила роботи служби «Віртуальна довідка»

4.1.На запити користувачів відповідають працівники інформаційно-бібліографічного відділу, при потребі залучаються фахівці інших підрозділів бібліотеки.

4.2.Запити від користувачів приймаються цілодобово і виконуються протягом трьох діб (в залежності від їх специфіки та складності).

4.3.Право на користування послугою мають всі віддалені користувачі, незалежно від того, чи є вони читачами бібліотеки.

4.4. Запити, надіслані у вихідні та святкові дні, обробляються в наступний робочий день.

4.5. Кожен запит має містити лише одне запитання. У випадку, якщо запит містить декілька запитань, працівник бібліотеки на власний розсуд відповідає на одне з них.

4.6. Зі складними тематичними запитами, які потребують добору широкого кола джерел інформації за великий проміжок часу до докторських і кандидатських дисертацій, монографій, дипломних, курсових та інших, наукових робіт, звертайтесь у бібліотеку до інформаційно-бібліографічного відділу.

5. Бібліотека виконує віртуальні довідки з таких запитів:

5.1. Запити щодо бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені: автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо).

5.2.Запити про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання, законодавчих і нормативних актів.

5.3.Фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні)

5.4.Тематичні запити (довідки, що містять бібліографічну інформацію з визначеної теми).

6. Бібліотека не виконує віртуальні довідки, якщо запити

6.1. Суперечать чинному законодавству України і не відповідають морально-етичним нормам.

6.2. Пов’язані з комерційною та посередницькою діяльністю.

6.3. Пов’язані з наданням готових рефератів, курсових, дипломних робіт, пошуком їх у мережі Інтернет.

6.4. Пов’язані з пошуком цитат, перекладом текстів.

6.5. Задані у некоректній формі.

6. 6. Не надсилаються електронні копії документів, а лише надаються довідки про наявність документів у бібліотеці.

6.7. Не приймаються довідки, виконання яких виходить за рамки технічних та організаційних можливостей бібліотеки.

7. Контроль за виконанням віртуальних довідок

7.1. Контроль за виконанням віртуальних довідок та загальну координацію діяльності служби «Віртуальна довідка» здійснює завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи.

Адміністрація Бібліотеки має право вносити корективи в правила користування Віртуальною довідкою

Замовити віртуальну довідку: Віртуальна довідка