1. Загальні положення

1.1. Служба “Віртуальна довідка” є частиною інформаційного сервісу Рівненської державної обласної бібліотеки для юнацтва (надалі Бібліотеки).
1.2. “Віртуальна довідка” направлена на максимальне задоволення інформаційних потреб віртуальних користувачів сайту Бібліотеки.
1.3. Віртуальна довідка – це відповідь на разовий запит віртуального користувача, що містить бібліографічну та (або) фактографічну інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси і здійснюється в інтерактивному режимі.
1.4. Віртуальним користувачем вважається особа, яка заповнила контактну форму служби “Віртуальна довідка” сайту Бібліотеки.

2. Види віртуальних довідок

2.1. Види віртуальних довідок, які виконує Бібліотека:

2.1.1. Бібліографічна:

  • адресна бібліографічна довідка (бібліографічна довідка, що визначає наявність та (або) місцезнаходження документа);
  • тематична бібліографічна довідка (бібліографічна довідка, що містить бібліографічну інформацію з визначеної теми);
  • уточнювальна бібліографічна довідка (бібліографічна довідка, що визначає та (або) уточнює елементи бібліографічного опису, які відсутні або перекручені в запиті користувача).

2.1.2. Фактографічна (містить фактичні дані з різних інформаційних ресурсів).
2.1.3. Змішана (містить бібліографічну та фактографічну інформацію).

2.2. Бібліотека не виконує віртуальні довідки, якщо:

  • завдання виходить за межі технічних чи організаційних можливостей бібліотеки;
  • зміст інформаційного запиту не відповідає морально-етичним нормам;
  • запит пов’язаний з написанням рефератів і курсових робіт, а також із вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань, перекладом текстів;
  • запит пов’язаний з наданням інформації розважального характеру (розв’язування кросвордів, участь у інтелектуальних іграх, вікторинах та інших конкурсах);
  • запит пов’язаний з комерційною посередницькою діяльністю;
  • запит суперечить чинному законодавству України.

3. Виконання віртуальної довідки

3.1. Виконання віртуальної довідки, здійснюють спеціалісти, які визначені адміністрацією Бібліотеки.
3.2. Спеціалісти, які виконуватимуть віртуальну довідку,  мають пройти відповідну фахову підготовку і набути певні навики з підтримки даного сервісу.
3.3. Відповідальність за виконання віртуальної довідки несе спеціаліст, який її виконує.
3.4. Віртуальна довідка виконується працівниками Бібліотеки протягом однієї-трьох діб.
3.5. Бібліотека залишає за собою право визначати фіксовану кількість запитів на добу.
3.6. У випадку, якщо запит містить декілька питань, спеціаліст на власний розсуд відповідає на одне з них.

4. Інформаційно-бібліографічний апарат для виконання віртуальної довідки

4.1. Традиційний довідково-бібліографічний апарат бібліотеки:

4.1.1. Довідкові та бібліографічні видання.
4.1.2. Система каталогів і картотек.
4.1.3. Фонд виконаних довідок.
4.1.4. Офлайнові бази даних.

4.2. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки віртуальних ресурсів:

4.2.1. Спеціалізовані продукти (онлайнові каталоги та бази даних).
4.2.2. Онлайнові довідкові ресурси (енциклопедії, довідники, словники, онлайнові сервіси та програми-перекладачі текстів).
4.2.3. Сайти з тематичними списками веб-ресурсів.
4.2.4. Електронні ресурси віртуальних бібліотек.
4.2.5. Ресурси онлайнових бібліотек електронних журналів.
4.2.6. Каталоги веб-сайтів універсального (сайти великих книжкових видавництв, агентств новин, промислових корпорацій, наукових центрів, державних організацій), галузевого (торгівельних палат, музеїв, спортивних клубів і туристичних фірм) і тематичного характеру.
4.2.7. Пошукові системи та інформаційні шлюзи Інтернет.

5. Контроль та координація за виконанням віртуальних довідок

 5.1. Контроль за виконанням віртуальних довідок та загальну координацію діяльності служби «Віртуальна довідка» здійснює завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи.

6. Аналіз та облік віртуальних довідок

6.1. Облік віртуальних довідок здійснює адміністратор сайту за умови вірного заповнення відповідних полів контактної форми відвідувачем сайту Бібліотеки.
6.2. Моніторинг діяльності служби «Віртуальна довідка» здійснює завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи.

Замовити віртуальну довідку: Віртуальна довідка