1. Бобковський А. Війна і спокій. Французький щоденник 1940-1944 / А. Бобковський ; [пер. з пол. О. Герасима]. − Київ : Критика, 2007. − 632 с.

2. Політична історія України XX ст. : у 6 т. Т.4. Україна у Другій світовій війні, 1939-1945 / кер. тому В. І. Кучерук. − Київ. : Генеза, 2003. − 584 с.

3. Попович М. В. Червоне століття / М. В. Попович. − вид. 2-ге, стер. − Київ : АртЕк, 2007. − 888 с.

4. Гнатюк О. Відвага і страх / О. Гнатюк ; [пер. з пол. М. Боянівської]. − 4-те вид. − Київ : Дух і літера, 2018. − 496 с.

5. Педак В. Дякуємо і мертвим, і живим : документальний нарис / В. Педак. − Дніпропетровськ : Січ, 2007. − 278 с.

6. Ніхто не забутий, ніщо не забуте : В. Д. Ольшанський. Перший удар прийняли застави; В. К. Бондар. Наш четвертий партизанський батальйон; М. А. Царьов. Розкажи, прапор полковий. − Київ : Україна, 2011. − 853 с.

7. Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу : факти і наслідки / Ф. Т. Моргун. − 4-те вид., перероб. і доп. − Полтава : Дивосвіт, 2008. − 296 с.

8. Людний Ф. П. Дорогами війни / Ф. П. Людний. – Київ : Україна, 2005. – 420 с.

9. Левітас Ф. Л. Друга світова війна: український вимір / Ф. Л. Левітас. − Київ : Наш час, 2012. − 272 с.

10. Кучерепа М. М. Історія Волині: 1939-941 рр. : навч. посіб. / М. М. Кучерепа. − Луцьк : Видавництво Обласної друкарні, 2006. − 456 с.

11. Друга світова війна в історичній пам’яті України : за мат-лами Укр. інс-ту нац. пам’яті. − Київ. − Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2010. − 247 с.

12. Гавришко М. Долаючи тишу. Жіночі історії війни / М. Гавришко. − Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. − 240 с.

13. Війна і міф : невідома Друга світова 1939-1945 / [за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова]. − Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 272 с.

14. Друга світова. Непридумані історії: (не) наша, жива, інша / уклад. В. Кіпіані. − Харків : Віват, 2018. − 300 с.

15. Войцешко Я. Від Туви − до України, від Кизила − до Рівненщини / Я. Войцешко, Н. Катеринчик. − Рівне : Формат-А, 2004. − 96 с.

16. Україна в другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : історичні нариси. Кн. 2. / ред. кол.: В. А. Смолій (голова); НАН України. Ін-т історії України. − Київ : Наукова думка, 2011. − 732 с.

17. Україна в полум’ї війни. 1941-1945 / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов та ін. − Київ : Україна, 2005. − 560 с.

18. Волинь у другій світовій війні : зб. наук. та публіцист. статей. − 2-ге вид. − Луцьк : [Волинська обласна друкарня], 2005. − 252 с.

19. Данильчук В. Р. Українські остарбайтери : 1941-1947 рр. (на прикладі Рівненської області) / В. Р. Данильчук. − Рівне : ПП ДМ, 2012. − 282 с.

20. Сабуров О. М. Відвойована весна / О. М. Сабуров. − Київ : Україна, 2008. − 736с.

Share:

administrator