Всесвітній День боротьби зі СНІДом вперше відзначили 1 грудня 1988
року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Тоді на зустрічі
міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик до соціальної
терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД.

Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно
у межах акції «16 днів проти насильства». Головна мета — звернути увагу
суспільства на цю проблему.

Цьогорічна тема Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу –
«Припинення епідемії ВІЛ / СНІДу: стійкість і вплив».
Рівненська обласна бібліотека для молоді підготувала добірку книг до
Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.

 1. Валецька, Р. О. Основи валеології : підруч. / Р. О. Валецька. –
  Луцьк : Волинська книга, 2007. – Книга. – 348 с.
 2. Валецька, Р. О. Основи медичних знань : підруч. / Р. О.
  Валецька. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – Книга. – 380 с.
 3. ВІЛ СНІД: знання і розуміння. – К., 2005. – Брошура. – 26с
 4. Грибан, В. Г. Валеологія : Навч. посібник / В. Г. Грибан. – К. :
  ЦУЛ, 2005. – Книга. – 256 с.
 5. Заєць, В. Азбука СНІДу / В. Заєць. – К. : Молодь, 1998. –
  Книга. – 96 с.
 6. Здоров’я та поведінкові орієнтації української молоді :
  соціологічний вимір (за результатами національного соціологічного
  опитування підлітків та молоді 10-22 років) / О. Балакірєва, Ю. Галустян, Р.
  Левін та ін. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – Книга. – 256 с.
 7. Інформаційно-консультаційна робота щодо ВІЛ/СНІД на
  робочих місцях : метод. посіб. – К., 2006. – Брошура. – 28 с.
 8. Мельниченко, Н. #ЯНеБоюсьСказати : найвідвертіша книжка
  для підлітків / Н. Мельниченко. – Харків : Фоліо, 2017. – Книга. – 213 с.
 9. Организации работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине :
  справочник. Вип. 1(2). – К., 2002. – Книга. – 492 с.
 10. Соціальна робота з питань профілактики венеричних
  захворювань та ВІЛ/СНІДУ / Рівненський обласний центр соціальних
  служб для молоді. – Рівне, 2002. – Брошура. – 30 с.
 11. Школа проти СНІДу : інф.-метод. мат-ли для кл. керівника. – Т. :
  Мандрівець, 2006. – Книга. – 128с.
Share:

administrator