12 грудня 1890 року у селі Воля Якубова на Львівщині народився Андрій Мельник, організатор формації Січових стрільців у Києві, один із організаторів УВО, голова проводу ОУН із 1938-го.

Командував сотнею Легіону Українських січових стрільців у 1914-1916 роках на австрійсько-російському фронті. Учасник боїв на Маківці і Лисоні. Пройшов через російський полон, де познайомився з Євгеном Коновальцем. Один із організаторів Куреня січових стрільців у 1918-му, який згодом став полком, а далі – дивізією й корпусом.

Рівненська обласна бібліотека для молоді підготувала матеріали на історичну тематику з нагоди 130-річчя від дня народження Андрія Мельника.

 1. Авдєєнко В.    Київський патерик : 17 непростих питань української історії / В. Авдєєнко ; [пер. з рос. О. А. Концевич]. ─ Харків : Орбіта, 2016. ─ 219 с.
 2. Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біографічні нариси / В. І. Гусєв, О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін. ─ Київ : Вища школа, 2011. ─ 391 с.
 3. Губарев В. К. Історія України : конспект лекцій / В. К. Губарев. ─ Донецьк : БАО, 2007. ─ 352 с.
 4. Губарєв В. К. Історія України: універсальний ілюстрований довідник / В. К. Губарєв. ─ Донецьк : БАО, 2008. ─ 574 с.
 5. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття : нариси політичної історії / Т. Гунчак ; [гол. ред. С. Головко; ред. Ю. Медюк]. ─ Київ : Либідь, 1993. ─ 287 с.
 6. Гусєв В. І. Історія України : навч. посіб. / В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький ; за ред. С. В. Кульчицького. ─ Київ : Вища шк., 2003. ─ 431 с.
 7. Дмитрук В. Г.    Вони боролися за волю України / В. Г. Дмитрук. ─ Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. ─ 1072 с.
 8. Енциклопедія історії України : в 10 т. Т.6. Ла-Мі / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ─ Київ : Наукова думка, 2009. ─ 784 с.
 9. Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського та М. І. Обушного. ─ Київ : ДП «Дирекція ФВД», 2008. ─ 800 с.
 10. Історія України : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій та ін.; під ред. В. А. Смолія. ─ вид. 3-є, доп. і перероб. ─ Київ : Альтернативи, 2002. ─ 472 с.
 11. Косик В. М.  Розкол ОУН у світлі документів / В. М. Косик. ─ Київ : Укр. Видавнича Спілка, 2002. ─ 32 с.
 12. Косик В.  Правда історії. Роки окупації України 1939-1944 : збірник статей / В. Косик. ─ Київ: Укр. Видавнича Спілка, 2008. ─ 184 с.
 13. Лозинський А.  На різні теми / А. Лозинський. ─ Житомир : Рута, 2013. ─ 380 с.
 14. Маґочій Павло-Роберт   Ілюстрована історія України / П. Маґочій ; пер. з англ. ─ Київ : Критика, 2012. ─ 448 с.
 15. Малий словник з історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. ─ Київ : Либідь, 1997. ─ 464 с.
 16. Новий довідник: Історія України / упоряд.: С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. ─ Київ : ТОВ «Казка», 2005. ─ 736 с.
 17. Організація Українських Націоналістів : бандерівці: фрагменти діяльності та боротьби. ─ Київ : Українська Видавнича Спілка, 2010. ─ 96 с.
 18. Провідники духовності в Україні : довід. / за ред. І.Ф. Кураса. ─ Київ : Вища шк., 2003. ─  783 с.
 19. Потоцкий В. Кто есть кто в украинской истории / В. Потоцкий. ─ Харьков : ИД Школа, 2010. ─ 160 с.
 20. Субтельний О.  Україна: історія / О. Субтельний ; пер. з англ. Ю. І. Шевчука; вступ. ст. С. В. Кульчицького. ─ 3-тє вид., перероб. і доп. ─ Київ : Либідь, 1993. ─ 720 с.
Share:

administrator