Впродовж жовтня-грудня 2021 року на базі Рівненської обласної бібліотеки для молоді було проведено опитування читачів «Молодіжний бібліотекар: погляд користувачів». Методами даного дослідження є анкетний збір та аналіз даних. З метою розширення поля збору інформації, анкетування було проведено в електронному форматі за допомогою сервісу Google Forms та безпосередньо серед відвідувачів Рівненської обласної бібліотеки для молоді, загальною кількістю 52 респонденти.

Серед опитаних, значну частку становила молодь віком 10-17 рр. – 9%, 18-24 рр. – 27% та 25-35 рр. – 29% (рис. 1.), серед яких 78,8% – жінки, 21,2% – чоловіки.

Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Вкажіть, будь ласка, Ваш вік»

84% респондентів є користувачами Рівненської обласної бібліотеки для молоді. Крім того, серед опитаних є користувачі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, Рівненської обласної бібліотеки для дітей та інших місцевих бібліотек області (м. Рівне, смт Клевань, с. Зоря, с. Обарів) тощо.

На запитання «Якого віку має бути молодіжний бібліотекар, щоб працювати ефективно?» учасники опитування вказували, здебільшого, що вік немає значення (67,3%). Натомість, 28,8% вказали, що молодіжним бібліотекарем може бути фахівець віком 20-35 рр., 17,3% – 36-44 рр., а 5,8% – 45-60 рр.

Серед професійних знань молодіжного бібліотекаря рецензенти зазначили: «сучасні інформаційні технології, історію, українську мову, психологію та культуру спілкування, бути вввічливим, тактовним та сервісним», а також «добре орієнтуватись у книговидавничій сфері, слідкувати за новинками» вітчизняної та зарубіжної літератури, «художньої та галузевої». До того ж, вказували, що «бібліотекар повинен бути обізнаним у багатьох сферах, бути цікавим співрозмовником», «повинен розуміти рівень знань, поглядів і інтересів покоління яке обслуговує», знати «смаки, вподобання, інтереси» та психологію молоді, «цікавитися сучасним життям», «бути начитаним, комунікабельним», «мати людяність та вміти зрозуміти, що хоче читати абонент».

Респонденти неодноразово вказували на знання професійних компетентностей бібліотечної справи, масиву інформаційних ресурсів книгозбірні.  

41% респондентів вказали на необхідність вищої освіти у молодіжного бібліотекаря, 8% – середньої, 15% – не має значення, а «головне, щоб любив свою роботу», «був начитаний і обізнаний в своїй справі». За фахом, учасники опитування вказували освіту, здебільшого «історичну, філологічну, бібліотечна справа» (41%).Натомість серед відповідей звучали «чим більше освіти, тим краще» та те, що «наявність освіти вищої не є абсолютним показником».

Основними навичками молодіжного працівника є «організаторські вміння, комунікабельність, врівноваженість, уміння роботи з ПК та документацією, бути компетентним у всіх галузях знань», вміння «швидко орієнтуватись у великому потоці інформації», «реалізовувати бажання читачів у виборі літератури», «багато читати, щоб орієнтуватись в сучасній літературі та знати сучасні тенденції в даній галузі». Не менш важливим є «вміння працювати з молодою авдиторією», «бути легким у спілкуванні», «вихованим, тактовним», «вміти інформувати й бути обізнаним у різних питаннях.

Серед ділових якостей відзначено «командна робота, емпатія, лідерство і відданість роботі». Крім того, рецензенти вказали:«знання іноземної мови (наприклад, англійської), «психологія, пунктуальність», «чітко і змістовно говорити, швидко вчитися», «постійне самовдосконалення», «критичне мислення» тощо.

Молодіжний бібліотекар, на думку респондентів, «повинен підтримувати і розділяти лише ті цінності, які суспільство зможуть зміцнити , збудувати , і позиції які несуть в собі позитивні наслідки на майбутнє покоління». Серед цінностей зазначали «абсолютні, національні, колективістські, сімейно-родинні, морально-духовні, творчі, естетичні, наукові, релігійні, загальнолюдські». До того ж,фахівець «має підтримувати цінність паперових книг», адже «зараз все більше і більше людей переходять на електронні».

«Прагнення змін, незацикленість на класичних уставах, без упереджень про загальнобібліотечну роботу»; «толерантність, вихованість, відкритість, тактовність, стриманість, інтелігентність»; «рівності для всіх не залежно від статі, національності, віросповідання»; «конфіденційність»; «ерудованість, активність, наполегливість, доброта»; патріотизмвизначено характерними рисами молодіжного бібліотекаря.

Фахівець повинен «намагатися зрозуміти людей з іншими світоглядом», «йти на компроміс інтересів, працювати над собою» та «бути в ногу з часом».

Окрім посадових обов’язків бібліотекаря (комплектування, оброблення бібліотечного фонду, організація та використання каталогів та інших елементів довідково-бібліографічного апарату, ведення та використання автоматизованих баз даних, облік, організація та зберігання фондів, обслуговування читачів та абонентів), фахівець має виконувати «просвітницьку» функцію, «культивувати інтерес до книг, прищеплювати «якісний» читацький смак», «провідника до теми, яка цікавить читача», «консультування», «навчання». Молодіжний працівник має «вміти розмовляти з молоддю, бути відкритим, цікавим, всебічно розвиненим, прислухатись до думки молоді і бути з нею на одній хвилі», «проводити заходи які цікаві молоді». Фахівець повинен «бути в центрі подій книжкової справи та життя громади», «радити, допомагати молодому поколінню підбирати книжки» «просувати читання, книги та бібліотеку загалом серед молоді».

Отже, соціологічне дослідження сприяло виявленню професійних знань та рівня освіти у роботі бібліотекаря, основних навичок, якими повинен володіти фахівець. Визначено позиції і цінності, що слід розділяти і підтримувати, функції та обов’язки, що повинен виконувати молодіжний працівник.

Share:

administrator