Період першої половини ХХ ст. в історії України відомий сталінським тоталітарним режимом та геноцидом українців, зокрема кількома голодоморами, що прийшли на зміну українізації 1920-1330-х років.

До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. ми підготували добірку книг «Не знищенні 1933-го – непереможні сьогодні».

 • Барка, В. Жовтий князь : для ст. шк. віку / В. Барка. – вид. 2-ге, без змін. – К. : Національний книжковий проект, 2011. – Книга. – 256 с.
 • Голодомор : Геноцид українського народу 1932-1933 / Укр. ін-т національної пам’яті. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2008. – Книга. – 25 с.
 • Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матеріали Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. – К. : МАУП, 2003. – Книга. – 280 с
 • Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали [Текст] / упоряд. Р. Пиріг. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – Книга. – 1118 с
 • Голод 1933 року в Україні : свідчення про винищування Москвою українського селянства. – 3-тє вид., доп. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – Книга. – 256 с
 • Давидюк Р. П. “Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України” : Відлуння Голодомору 1932-1933 рр. на Рівненщині / Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк. – Рівне : ВАТ “Рівненська друкарня”, 2008. – Книга. – 92 с
 • Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. – Книга. – 424 с.
 • Лиха коса голодомору: 1932-1933 / авт. кол.: П.П. Панченко (керівник), М.О. Багмет, М.А. Журба та ін. – К. : Україна, 2008. – Книга. – 432 с.
 • Матіос М. Солодка Даруся : Драма на три життя / М. Матіос. – 3-є вид. – Л. : Піраміда, 2005. – Книга. – 176 с.
 • Мейс Джеймс: «Ваші мертві вибрали мене…» : за заг. ред. Л. Івшиної; упоряд.: Н. Дзюбенко-Мейс, Н. Тисячна. – К. : ЗАТ “Українська прес-група”, 2008. – Книга. – 672 с.
 • Олефіренко, М. М. Пора цвітіння терну : [романи] / М. М. Олефіренко. – К. : Україна, 2011. – Книга. – 624 с.
 • Самчук У. Марія : повість / У. Самчук. – Київ : Школа, 2007. – Книга. – 316 с.
 • Смертю смерть подолали : Голодомор в Україні 1932-1933 / П.П. Панченко, М.М. Вівчарик, А.І. Голуб, М.А. Журба та ін. – К. : Україна, 2003. – Книга. – 352 с.
 • Соловей Д. Сказати правду = To tell the truth: Three articles about holodomor of 1932-1933 : Три праці про голодомор 1932-1933 років / Д. Соловей ; За ред. Ю. Шаповала, О. Юренка. – К.-Полтава, 2005. – Книга. – 300 с
 • Спротив геноциду : книга-каталог виставки. – К.-Л. : Часопис, 2015. – Книга. – 80 с.
 • Український голокост. 1932-1933 [Текст] : свідчення тих, хто вижив: У 3 т. Т.4 / упоряд.: Ю. Мицик, Л. Іваннікова. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – Книга. – 504 с.
 • Шуйський І. В. Голодомор у першій столиці / І. В. Шуйський, В. А. Полянецький. – Х. : ТОВ “ШАНС”, 2006. – Книга. – 288с
 • 1933: “І чого ви ще живі?” / упоряд. Т. Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – Книга. – 720 с.

Share:

administrator